Find din næste freelance konsulent
hos KCon

Det er hurtigt at løse dit ressource problem med en højt kvalificeret medarbejder.

Når vi modtager din henvendelse, vil vi gennemgå dels vores egen konsulentdatabase og dels vil vi lede efter relevante kandidater gennem vores netværk og eksempelvis LinkedIn.

Når vi har fundet et passende antal kandidater til opgaven, sender vi dig de pågældendes CV samt timepris og vores vurdering af kandidatens egnethed til præcis din opgave.

Nedsæt dine projektomkostninger:

De dygtigste freelance konsulenter er mindst 40% mere effektive end en fastansat
Freelance konsulenter har færre sygedage end fastansatte
Betal kun for konsulenten så længe der er behov for ham
Ingen følgeomkostninger som ATP og Feriepenge

Nedsæt projektrisikoen

Projektrisiokoen reduceres væsentligt, da konsulenter ikke “render fra pladsen” midt under projektet

Få adgang til en lang række højt kvalificerede konsulenter

KCon kan trække på hundredevis af eksterne konsulenter

KCon arbejder med en 5 trin udvælgelsesproces, som er beskrevet nedenfor.
Send os en forespørgsel for at se, om vi kan løse dit ressourceproblem

1

Opgør dit ressourcebehov

Du beskriver de ressourcer og kompetencer, som du har behov for til den aktuelle opgave

2

Vi finder kandidater til dig

HR medarbejderne hos KCon gennemgår konsulentdatabasen for at finde relevante kandidater, der matcher dine behov.

Udvælgelsesprocessen foregår ved søgning i databasen efter konsulenter med matchende kompetenceprofil. Et andet væsentligt element er konsulentens tilgængelighed, som jo gerne skulle ligge indenfor det tidsrum, hvor kunden har ønsket starttidspunkt.

Alle vores konsulenter bliver evalueret af kunden, når en opgave slutter og denne evaluering indgår som en del af udvælgelsesprocessen.

3

Relevante CV’er til gennemsyn

KCon fremsender alle relevante CV’er til dig, som du i fred og ro kan gennemgå. Er der eventuelle uafklarede spørgsmål, løses de ved en opringning til HR medarbejderen hos KCon.

Sammen med CV’er vil KCon eventuelt fremsende supplerende materiale, eksempelvis udtalelser fra andre kunder.

4

Samtale med kandidater

På basis af de fremsendte CV’er udvælger du de konsulenter, som du gerne vil have en samtale med.

En eller måske flere konsulenter indbydes til en personlig samtale med dig. Her er det vigtigt at sikre, at kemien passersammen, men også at du får en vished om, hvorvidt konsulentens kompetencer lever op til kravene i forhold til opgaven.

Efter samtalen udvælges den konsulent, der skal løse opgaven. KCon’s medarbejder vil så vidt muligt deltage i samtalen.

5

Kontrakt

Når kandidaten er udvalgt, indgår vi den endelige kontrakt indeholdende pris og vilkår samt kontraktens varighed.

Kontrakten indgås mellem KCon og Kunden og det er herefter KCon’s ansvar, at konsulenten lever op til forventningerne.

Normalt vil der i kontrakten være anført, at en konsulentaftale ikke i kontraktens løbetid kan konverteres til en fastansættelse, medmindre andet er aftalt på forhånd.