Find din næste freelance konsulent
hos KCon

Der er en række fordele ved at benytte freelance konsulenter

  • Få adgang til en lang række højt kvalificerede konsulenter
  • Nedsæt dine projektomkostninger:
  •  De dygtigste freelance konsulenter er mindst 40% mere effektive end en fastansat
  •  Freelance konsulenter har generelt færre sygedage end fastansatte
  •  Betal kun for konsulenten så længe der er behov for ham
  •  Ingen følgeomkostninger som ATP og Feriepenge
  •  Nedsæt projektrisikoen

Kontakt os for at få en snak om vores muligheder for at hjælpe dig eller registrer dig i vores kundedatabase

1

Opgør dit ressourcebehov

Du beskriver de ressourcer og kompetencer, som du har behov for til den aktuelle opgave

2

Vi finder kandidater til dig

HR medarbejderne hos KCon gennemgår konsulentdatabasen for at finde relevante kandidater, der matcher dine behov.

Udvælgelsesprocessen foregår ved søgning i databasen efter konsulenter med matchende kompetenceprofil. Et andet væsentligt element er konsulentens tilgængelighed, som jo gerne skulle ligge indenfor det tidsrum, hvor kunden har ønsket starttidspunkt.

Alle vores konsulenter bliver evalueret af kunden, når en opgave slutter og denne evaluering indgår som en del af udvælgelesesprocessen.

3

Relevante CV’er til gennemsyn

KCon fremsender alle relevante CV’er til dig, som du i fred og ro kan gennemgå. Er der eventuelle uafklarede spørgsmål, løses de ved en opringning til HR medarbejderen hos KCon.

Sammen med CV’er vil KCon eventuelt fremsende supplerende materiale, eksempelvis udtalelser fra andre kunder.

4

Samtale med kandidater

På basis af de fremsendte CV’er udvælger du de konsulenter, som du gerne vil have en samtale med.

En eller måske flere konsulenter indbydes til en personlig samtale med dig. Her er det vigtigt at sikre, at kemien passersammen, men også at du får en vished om, hvorvidt konsulentens kompetencer lever op til kravene i forhold til opgaven.

Efter samtalen udvælges den konsulent, der skal løse opgaven. KCon’s medarbejder vil så vidt muligt deltage i samtalen.

5

Kontrakt

Når kandidaten er udvalgt, indgår vi den endelige kontrakt indeholdende pris og vilkår samt kontraktens varighed.

Kontrakten indgås mellem KCon og Kunden og det er herefter KCon’s ansvar, at konsulenten lever op til forventningerne.

Normalt vil der i kontrakten være anført, at en konsulentaftale ikke i kontraktens løbetid kan konverteres til en fastansættelse, medmindre andet er aftalt på forhånd.